Připravili jsme si pro Vás výhodné balíčky na našem novém eSHOPU!

KAMASlim & Young Clinic

klinika neinvazivní korekce postavy, léčby vrásek a celulitidy,
hubnutí a detoxikace
informace a rezervace: +420 776 88 34 22

dáreček Kamaslim
objednat se

Právní prohlášení - Podmínky užívání internetové prezentace:

www.kamaslim.cz (dále jen „podmínky“)

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Tato internetová prezentace umístěná na internetové adrese www.kamaslim.cz včetně podstránek vyjmenovaných zejména na internetové adrese http://www.kamaslim.cz/sitemap.xml (dále jen „internetová prezentace“) je kontrolována a provozována právnickou osobou: KAMASlim & Young Clinic s.r.o., IČ: 024 54 289, se sídlem: Kounicova 681/10, Veveří, 602 00 Brno, spol. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353 (dále jen „provozovatel“). Všichni uživatelé (návštěvníci internetové prezentace), kteří se rozhodnou pro návštěvu této internetové prezentace, tak činí z vlastního rozhodnutí a nesou tak plnou odpovědnost za dodržování místních zákonů, a to v rozsahu, ve kterém se na tyto aktivity místní zákony vztahují.

Tato internetová prezentace byla vytvořena za účelem poskytnutí informací široké veřejnosti. Tato internetová prezentace není určena podnikatelským subjektům působícím v oblasti s předmětem podnikání „Poskytování ostatních osobních služeb“ (resp. „Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu“ a „Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti“) dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a provozovatel neposkytuje žádnou záruku, že materiály uvedené v této internetové prezentaci jsou vhodné nebo dostupné pro použití v těchto oblastech.

Provozovatel vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby aktualizoval internetovou prezentaci, ale neposkytuje žádné záruky ve vztahu k jejich bezchybnosti nebo přesnosti.

Využití této internetové prezentace je na vlastní nebezpečí uživatelů. Provozovatel v rozsahu povoleném zákony ČR nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku užití této internetové prezentace a vylučuje jakékoliv implicitní záruky.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za počítačové viry, které napadnou uživatele po použití textu, dat, videa, nahrávek nebo grafiky.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Autorská práva k materiálům, textům a grafice umístěných v této internetové prezentaci patří provozovateli nebo mu bylo poskytnuto oprávnění takové materiály užívat. Kopírování části nebo celých materiálů jakýmkoli způsobem je zakázané s výjimkou níže uvedených případů.

LICENCE KE KOPÍROVÁNÍ PRO OSOBNÍ UŽITÍ

Je dovoleno číst, nahlížet, tisknout nebo nahrávat materiály obsažené v této internetové prezentaci výhradně pro svoji osobní a nekomerční potřebu. Tato licence nepovoluje zařazení dotčeného materiálu nebo kterékoli jeho části do jakéhokoli jiného díla nebo publikace, a to v materiální nebo elektronické nebo jakékoli jiné podobě. Zejména, a to bez omezení, nesmí být žádná část této internetové prezentace šířena nebo kopírována pro jakékoli komerční účely.

Žádná část této internetové prezentace nesmí být reprodukována nebo přenášena nebo ukládána na jiné internetové stránky nebo do jiných elektronických systémů.

Bez ohledu na to, zda je to uvedeno či nikoli, loga, grafika, ochranné známky, obchodní označení a opatření v této internetové prezentaci patří provozovateli nebo jejich propagačním partnerům.

Nic obsažené v této internetové prezentaci nebude vykládáno implicitně nebo jinak, jako poskytnutí jakékoli licence nebo práva k ochranné známce nebo autorskému dílu provozovatele nebo jakékoli jiné třetí strany.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky a obsah této internetové prezentace podléhají právu ČR.

ZMĚNY

Tyto podmínky mohou být kdykoli upraveny, a proto je důrazně doporučována jejich pravidelná kontrola.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

V internetové prezentaci se mohou vyskytovat hypertextové odkazy, které uživatele odkazují na jiné internetové prezentace, které nejsou součástí této internetové prezentace, a které nejsou pod kontrolou provozovatele. Pokud využijete kterýchkoli z těchto hypertextových odkazů, opustíte tuto internetovou prezentaci.

Provozovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost, a neposkytuje žádné prohlášení nebo záruku (výslovnou nebo implicitní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách kterékoli z třetích stran, na které daný hypertextový odkaz odkazuje.

Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad charakterem nebo obsahem takových internetových prezentací a nedoporučuje informace ani produkty na nich obsažené. Nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a ohrožujete svůj systém počítačovými viry. Seznamte se s právními pravidly a pravidly pro ochranu soukromí jakýchkoli jiných stránek provozovatele nebo třetích stran, které navštívíte.

Užití stránek, na které odkazují hypertextové odkazy je výlučně rizikem uživatele.

UPOZORNĚNÍ

Přesto, že vynakládáme maximální úsilí k zajištění a ověření aktuálnosti a správnosti informací v této internetové prezentaci, mají informace obsažené v této internetové prezentaci pouze obecnou povahu, mohou vyjadřovat subjektivní názor provozovatele a nemusejí být nijak odborně podloženy, a provozovatel neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich správnosti nebo využitelnosti. Kromě obrázků ve fotogalerii, jsou obrázky užité v této internetové prezentaci ilustrativní a nemusejí se shodovat se skutečností.

PLATNOST

Tyto Podmínky nabývají platnosti k 14. 7. 2010 a k tomuto datu se stávají také závaznými.

#
služby
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
služby
Jméno*:
Email*:
Telefon:
* povinná pole
reference

Odesláním souhlasíte se zásadmi o ochraně osobních údajů.#

o nás
naše certifikace a označení

Certifikace přístrojů ITC, TÜV, CE, technologie šetrné k životnímu prostředí, stříbrná úroveň estetické medicíny, pravidelný monitoring kvality, profesní zařazení MEMBER OF estheticon, ocenění spolehlivosti firmy, aktivně bojujeme proti RP, ocenění TOP chirurg liposukce, recyklujeme a třídíme odpady.Právní prohlášení - podmínky používání internetové prezentace. Provozovatel: KAMASlim & Young Clinic s.r.o., IČ: 024 54 289, se sídlem: Kounicova 681/10, Veveří, 602 00 Brno. Spol. je zapsaná v obch. rejs. vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353.

© 2014 - kamaslim.cz | Všechna práva vyhrazena, kopírování textů je nezákonné | Created by ipre.cz