Připravili jsme si pro Vás výhodné balíčky na našem novém eSHOPU!

KAMASlim & Young Clinic

klinika neinvazivní korekce postavy, léčby vrásek a celulitidy,
hubnutí a detoxikace
informace a rezervace: +420 776 88 34 22

dáreček Kamaslim
objednat se

CERTIFIKOVANÁ KRYOLIPOLÝZA

CERTIFIKOVANÁ kryoRADIOlipolýza (nová generace liposukce zmražením tukové tkáně):

Odstranění lokalizovaných tukových polštárů srovnatelně s chirurgickou liposukcí.

bublina

specifikace ošetření

Informace o certifikované kryolipolýze (liposukci zmražením tukových buněk):


Věděli jste, že v KAMASlim & Young Clinic provádíme také jako první centrum na Moravě unikátní kombinovanou metodu s názvem kryoRADIOlipolýza? Více informací naleznete v textu.


Biologický princip kryolipolýzy (liposukce zmražením tukové tkáně):

obrázek

Výsledky reakce tukových buněk na chlad jsou velmi dobře podloženy rozsáhlými lékařskými studiemi a výzkumy vědců z Harvardské univerzity. Nasazení technologie na trhy v USA bylo vázáno schválením americkou FDA, což potvrzuje její bezpečnost. Rozhodující je fakt, že buňka tukové tkáně je mnohonásobně citlivější na chlad než buňky ostatních tkání. Zmražením tukové buňky na mezní teplotu až – 10 st. Celsia vznikají v t ukové buňce krystaly, což zapříčiní tzv. apoptózu, při níž dostává tuková buňka signál ke svému pozvolnému odumření. Jakmile je proces ukončen, odumřelá buňka je imunitním systémem identifikována jako nežádoucí a z těla přirozenou cestou odstraněna (každou vteřinu v našem těle odumírá množství buněk, které tělo zcela přirozeně odstraní). Po úplném odstranění odumřelých tukových buněk se snižuje tuková vrstva, prázdný prostor po odumřelých tukových buňkách je vytěsněn „přeživšími“ buňkami, kontury těla jsou zřetelně zbaveny tuku, vyrýsovanější a štíhlejší.

Lokality ošetřované kryolipolýzou (liposukcí zmražením tukové tkáně):

Odstranit lze tukové polštáře v celém rozsahu od oblasti nad koleny až po oblast pod hrudníkem (také ze zadní a boční strany tzv. pod podprsenkou) a na vnitřní straně paží. Jednotlivé lokality a počet aplikací na nich znázorňuje tabulka. Plán ošetření včetně zákresu daných lokalit je součástí vstupní konzultace před zákrokem. Lokalita vnitřních stehen je velmi citlivá na chlad a při nízkých teplotách zde v malém počtu případů dochází, i přes veškerá bezpečnostní opatření, k mírnému podráždění pokožky. Proto kryolipolýzu na této lokalitě provádíme při teplotě 0 st. Celsia po delší dobu. Buďte však bez obav! Kryolipolýza funguje již při 4 st. Celsia - vliv na výsledný efekt tento postup mít tedy nebude!

Ošetření jedné lokality = jedna aplikace = jedno „nasátí“ tukové vrstvy.

Před, v průběhu a po ošetření kryolipolýzou (liposukcí zmražením tukové tkáně):

Zhruba hodinu před zákrokem již nic nejíme. Minimálně 2 hodiny před zákrokem není doporučeno kouřit! Před zákrokem je vhodné pít ovocné šťávy (např. pomerančový džus – lze i sladký). V průběhu ošetření dostanete napít, bude Vám změřen krevní tlak a během ošetření monitorován puls. Bude-li vše v pořádku, terapeut Vás po zákroku propustí domů či zaměstnání, kde lze fungovat naprosto běžným způsobem. Po zákroku bude místo přechodně zarudlé, otlačené a necitlivé nebo naopak přecitlivělé, může vzniknout „modřinka“ a barevné změny. Záleží na individuální reakci těla na chlad. Tento stav se vrací během několika následujících hodin až dnů do normálu. Není nutno měnit své stravovací návyky.

Průběh ošetření kryolipolýzou (liposukcí zmražením tukové tkáně):

Obecný postup je následující: zdravotní prohlídka a konzultace s terapeutem, měření a zákres dané lokality, záznam parametrů, programování přístroje, očištění dané lokality, nanesení speciálního těsnění na kůži v oblasti, která má být zbavena tuku, přiložení vakuového aplikátoru, nasátí kožní řasy s tukovou vrstvou (nasát lze do aplikátoru poměrně velké plochy podkožního tuku cca 2 x plochu aplikátoru), „ZMRAŽENÍ“ – vlastní zákrok (pokud je aplikace provedena profesionálně, je zákrok bezbolestný, klient může v prvním okamžiku pociťovat pouze mírný chlad, který po několika minutách mizí) – délka vlastního mražení je na každé lokalitě 30 až 60 minut, následuje „rozmražení“ a sejmutí vakuového adaptéru, očištění dané partie, předání pokynů a vyhodnocení.

Počet zákroků a opakování kryolipolýzy (liposukce zmražením tukové tkáně):

Podle požadovaného rozsahu ošetření je možné proceduru opakovat 3x na jedné lokalitě. Při opakovaném zákroku může být ošetřena oblast, na kterou se při předchozím zákroku nedostalo, nebo lze opětovně ošetřit lokalitu, která byla ošetřena při předchozí návštěvě (opakováním lze docílit odbourání 55% až 65% tukové tkáně dané lokality). Opakování na stejné lokalitě provádíme nejdříve za 6 - 8 týdnů, jiné lokality „doošetřujeme“ nejdříve za 4 – 6 týdnů. Při jedné návštěvě provádíme maximálně 4 aplikace.

Přístroj pro certifikovanou kryolipolýzu (liposukci zmražením tukové tkáně):

KAMASlim & Young Clinic vlastní také nejnovější přístroj pro kryolipolýzu na trhu – čtěte níže.

FAKTA: Přístroj disponuje kontaktním vakuovým adaptérem, který nasaje vrstvu podkožního tuku. Adaptér po nasátí tukové vrstvy ochladí celou nasátou vrstvu tukové tkáně až na – 10 st. Celsia a dále udržuje nastavenou hladinu podtlaku a řídí teplotu. Proces předehřátí a ochlazení na cílovou teplotu je řízen mikroprocesorem. Proces postupného střídání teploty až pod bod mrazu je jako jediný schopen zaručit cílový efekt – tj. odumření min. 25% adipocitů (tukových buněk) a bezbolestnost. Přístroj je navržen k užívání v estetických centrech profesionálními terapeuty. Doba ošetření jedné lokality je 30 - 60 minut (dle zvoleného programu). Obecně platí, že kratší program zmrazí tukovou vrstvu rychle a na nižší teplotu, zatímco delší program velmi pozvolna na teplotu vyšší. Výběr programu navrhuje terapeut dle svých znalostí a aktuálního stavu klienta. Při ošetření se používá speciální membrána, která zamezuje vzniku omrzlin.

obrázek

Proč termín „CERTIFIKOVANÁ kryolipolýza“?

CERTIFIKOVANÁ = DISPONUJÍCÍ CERTIFIKÁTEM O SHODĚ (CE certifikát k danému účelu).

CRYO = LED, LIPO = TUK, LÝZA = ROZKLAD.

Čím se certifikovaná kryolipolýza vyznačuje?

1.: Certifikovaná kryolipolýza využívá vakuový adaptér. Pozn.: KAMASlim & Young Clinic zůstáváme skeptičtí k používání sond či destiček bez doložitelného vlivu na tukovou tkáň a s možností nepříjemného podchlazení.

2.: Vakuový adaptér umožní snížit teplotu na – 10 st. Celsia.

3.: Speciálně vyvinutý adaptér a mikroprocesorem řízené postupy zaručují, že netukové struktury včetně orgánů nejsou nijak poškozeny.

4.: Ochlazení na cílovou teplotu v celé vrstvě tukové tkáně dle předem nastaveného postupu zaručí likvidaci min. 25% tukové tkáně v ošetřené oblasti. Pozn.: výrobce dodal přesvědčivé argumenty o výsledcích a prokazatelném vlivu na tukovou tkáň.

5.: Přístroj pro certifikovanou kryolipolýzu smí být používán pouze profesionály. Pozn.: terapeuti týmu KAMASlim & Young Clinic mají s neinvazivními zákroky dlouholeté zkušenosti a prošli náročným tréninkem. Samotný trénink a studium problematiky kryolipolýzy probíhalo ve spolupráci s výrobcem, lékařem KAMASlim & Young Clinic a dalšími odborníky 2 měsíce. Je-li to potřebné, konzultujeme stav klienta s lékařem nebo zajišťujeme přítomnost lékaře při zákroku (jedná se o případy, kdy je schopen učinit kvalifikované rozhodnutí lékař, nikoli pouze zdravotní sestra). Na základě dlouhé fáze přípravy a testování před nasazením přístroje do „ostrého“ provozu jsme schopni předložit vám komplexní a vyčerpávající informaci o všech aspektech kryolipolýzy.

6.: Zmražení tukové tkáně a doporučení o volbě a trvání programu provádí terapeut dle předem stanovené metodiky, která tvoří know-how výrobce a zaručuje kvalitní výsledek.

obrázek

7.: Z povahy působení kryolipolýzy po ošetření nedává smysl aplikace lymfodrenáže. Pozn.: Jak je naznačeno výše, tukové buňky odumírají postupně, nikoliv ihned po ošetření a jsou z těla vylučovány také postupně. Lymfatický systém tedy není nikterak zatížen. I když je riziko komplikací mizivé, po zákroku může dojít k nepatrným změnám v krevním oběhu, což může být u citlivých jedinců kontraindikací k aplikaci lymfodrenáže (klienta po celou dobu ošetření monitorujeme pulsním oxymetrem, klient má k dispozici bezpečnostní spínač, je pod neustálým dozorem).

8.: Gely, krémy popř. zábaly se používají při ultrazvukových zákrocích – kryolipolýza s vakuem tuto aplikaci nevyžaduje. Pozn.: při kryolipolýze používáme výhradně speciální nemrznoucí membránu v hodnotě několika set korun (v rámci ošetření zdarma).

Kryolipolýza poslední generace - nejnovější přístroj na trhu - model pro rok 2012:

Anglický přístroj Magic Cryo byl na trh nasazen začátkem roku 2012 a svou konstrukcí se řadí mezi jedničku na trhu.

Výhody nejnovější kryolipolýzy Magic Cryo:

Věděli jste, že:

Kontraindikace kryolipolýzy (liposukce zmražením tukové tkáně):

Lékař KAMASlim & Young Clinic vymezil následující kontraindikace: těhotenství, onemocnění srdce včetně kardiostimulátoru, arteroskleróza a jiná cévní onemocnění či poruchy, rakovina či jiná onkologická onemocnění, epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, snížená ledvinová nebo pankreatická funkce nebo jiné onemocnění ledvin a slinivky, onemocnění jater, hyperlipidemia, hemophilia, RS, osoby citlivé nebo s alergií na chlad, vazoneurózy, kryoglobulinemie, hypoproteinémie, problémy s tělesnou termoregulací, lidé užívající antikoagulanty, akutní bakteriální, virové infekce a infekce způsobené parazity. Ošetření nedoporučujeme absolvovat diabetikům a ženám v období menstruace, byť se o absolutní kontraindikace nejedná.

KryoRADIOlipolýza (liposukce zmražením tukové tkáně v kombinaci s radiofrekvencí):

KryoRADIOlipolýza je unikátní kombinovaná metoda „liposukce“, která urychluje a prohlubuje výsledky samotné kryolipolýzy. Účinky kryolipolýzy jsou speciálním postupem aplikace radiofrekvence tedy výrazně urychleny a prohloubeny. Klient vidí výsledky bezprostředně po ošetření, v následujících několika týdnech je pak dosaženo cílového úbytku tukové tkáně. Radiofrekvence spolu s kryolipolýzou podporuje navrácení pružnosti a pevnosti pokožky a obnovou syntézy kolagenu - hluboko v podkoží nastává efekt „liftingu“. Oblast, na níž aplikaci provedeme, bude výrazně pevnější, pružnější, kůže bude hutnější a zbavená tuku. Radiofrekvence proniká hluboko do podkoží, kde zrychluje metabolismus tukové tkáně, obnovuje kožní strukturu a razantně zlepšuje a prohlubuje celkový efekt včetně zvýšení citlivosti tukových buněk na chlad. KAMASlim & Young Clinic po rozsáhlém výzkumu tuto metodu aplikuje do praxe jako druhé centrum v ČR a jako první centrum v Brně. Podrobné informace o kryoradiolipolýze naleznete zde.

Jste správným kandidátem pro kryolipolýzu (liposukci zmražením tukové tkáně)?

Otestujte se: Chci vypadat lépe v plavkách? Nechci se zdržovat rekonvalescencí? Nechci podstoupit chirurgický zákrok? Žiji aktivním způsobem života? Chci získat svou původní postavu? Chci, aby byl výsledek trvalý? Chci se cítit dobře ve společenském oblečení? Mám obavu z plastických operací? Dodržuji zdravou životosprávu? Nejsem obézní člověk?

Pokud odpovíte na více, než 4 otázky kladně, jste vhodným kandidátem.

Pozor, nenechte se napálit – není kryolipolýza jako kryolipolýza!Mohlo by Vás zajímat: Lékařská péče »

Mohlo by Vás zajímat: Oxygenoterapie »

Mohlo by Vás zajímat: Aromaterapie »

Mohlo by Vás zajímat: Kompletní proměna »

Mohlo by Vás zajímat: Radiofrekvenční lipolýza »

služby
služby reference
Taťána Ševčíková
#
služby
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
služby
Jméno*:
Email*:
Telefon:
* povinná pole
reference

Odesláním souhlasíte se zásadmi o ochraně osobních údajů.#

o nás
naše certifikace a označení

Certifikace přístrojů ITC, TÜV, CE, technologie šetrné k životnímu prostředí, stříbrná úroveň estetické medicíny, pravidelný monitoring kvality, profesní zařazení MEMBER OF estheticon, ocenění spolehlivosti firmy, aktivně bojujeme proti RP, ocenění TOP chirurg liposukce, recyklujeme a třídíme odpady.Právní prohlášení - podmínky používání internetové prezentace. Provozovatel: KAMASlim & Young Clinic s.r.o., IČ: 024 54 289, se sídlem: Kounicova 681/10, Veveří, 602 00 Brno. Spol. je zapsaná v obch. rejs. vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353.

© 2014 - kamaslim.cz | Všechna práva vyhrazena, kopírování textů je nezákonné | Created by ipre.cz