Připravili jsme si pro Vás výhodné balíčky na našem novém eSHOPU!

KAMASlim & Young Clinic

klinika neinvazivní korekce postavy, léčby vrásek a celulitidy,
hubnutí a detoxikace
informace a rezervace: +420 776 88 34 22

dáreček Kamaslim
objednat se

BEZBOLESTNÁ ULTRAZVUKOVÁ LIPOSUKCE – liposukce ultrazvukem:

logo amps

Společnost KAMASlim & Young Clinic je členem Asociace medicíny proti stárnutí v čele s mezinárodně uznávanou kapacitou prim. MUDr. Monikou Golkovou. AMPS ČR je první českou společností, která přinesla anti-aging medicínu do ČR. AMPS ČR spolupracuje se světovými asociacemi medicíny proti stárnutí a přináší k nám tak ty nejnovější anti-aging metody a možnosti. AMPS ČR podporuje lékaře, pacienty, veřejnost a média k udržování životního stylu, který prodlužuje život, upevňuje zdraví a předchází nemocem a stárnutí.Vedoucí terapeutka kliniky říká:

„S bezbolestnou liposukcí mám dlouholeté zkušenosti. Bezbolestná liposukce (správněji lipolýza) je dostupná v několika variantách dle typu ultrazvukového svazku (kontinuální režim, rázový režim, kombinovaný režim). Ošetření na klinice provádíme nejvýkonnější technologií s možností maximální dávky ultrazvuku. Využíváme všechny moderní metody bezbolestné liposukce. Vhodnou metodu volíme dle typu tukové tkáně tak, aby byl výsledný efekt maximálně esteticky přijatelný a udržitelný. Ošetření jsem rozšířila do balíčku, který zahrnuje technologie a procedury, které celkový efekt terapie výrazně podporují. Garance all inclusive: vše je v ceně balíčku - bez dalších příplatků.“

Odstranění silné nadbytečné tukové tkáně s okamžitými výsledky.

Indikace ošetření: Požadavek na atraktivní a symetrické křivky těla dosažené redukcí podkožního tuku na zvolených lokalitách. Nadbytek podkožního tuku, silnější tuková vrstva.

Co je v ceně balíčku?

obrázek
  • Zdravotní prohlídka a hodnocení indikací a kontraindikací
  • Možnost bezplatné a nezávazné konzultace před ošetřením a poradenství ohledně vhodnosti ošetření
  • Bezbolestná ultrazvuková liposukce - dle charakteru tukového depozita použijeme rázovou sbíječku, lipodestrukci nebo kombinovanou metodu s radiofrekvencí
  • Podpůrný zábal
  • Lymfatická masáž s ruční přípravou lymfy
  • Aromaterapie
  • Výživový plán – v případě zájmu
  • Podpora po ošetření (možnost volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu)
  • Nadstandardní péče definovaná v online objednávce (viz. online objednávka)
  • Změření a vyhodnocení okamžitého efektu – v případě zájmu

Kdy uvidím výsledky?

Bezprostředně po ošetření si můžete všimnout změny konzistence tuku, zlepšení vzhledu pokožky a prokrvení problematické partie. Efektu ultrazvukové liposukce, tj. cílového stavu, je dosaženo po 14 dnech. Ošetření kombinuje postupy zaměřené na uvolnění (vypuzení) tuku z podkožních tukových buněk tzv. lipolýzu ultrazvukem spolu se speciální zábalovou terapií a lymfatickou masáží. Cílového efektu je dosaženo postupně do 14 dnů. Výsledky terapie jsou přímo úměrné rychlosti, jakou vaše tělo spálí ošetřením uvolněný tuk, jsou závislé na rychlosti metabolismu, hormonálních změnách, zdravotním stavu organismu a životosprávě. Po celou dobu účinnosti metody podpořte své tělo tak, aby uvolněnou energii co nejlépe spotřebovalo (spálilo pohybem nebo využilo k pokrytí svých kalorických nároků).

Kolik sezení budu potřebovat?

V závislosti na typu a objemu problematického tukového depozita lze bezbolestnou ultrazvukovou liposukci absolvovat v rámci 1 – 6 sezení. O očekávaném efektu vás informuje odborník při konzultaci. Řada klientů je spokojena po sérii 1 – 3 sezení, které si dopřávají např. před dovolenou či důležitou akcí. Pak liposukci opět podstoupí třeba za půl roku nebo dle potřeby. Nejefektivnějších a nejdramatičtějších výsledků bývá dosaženo s kúrou 6 sezení, po které by měla následovat stejně dlouhá přestávka.

obrázek

Je výsledek trvalý?

Ano, nedojde-li k nárůstu hmotnosti a bude-li klient o své tělo pečovat, bude respektovat zásady zdravé životosprávy, výsledek si udrží.

Jakou lokalitu mi budete ošetřovat?

Podmínkou je dostatečná tuková vrstva v místě ošetření. Je to dáno zejména hloubkou průniku nízkofrekvenčního ultrazvuku. Hloubka průniku ultrazvuku do tkání je vyšší, než je tomu u jiných metod. Proto je tato metoda také preferována v případech, kdy je tuková vrstva velmi silná, což často sledujeme u mužské klientely. Podle vašich požadavků a na základě vstupní konzultace ošetříme tedy lokality s dostatečnou vrstvou podkožního tuku např. v oblasti břicha, obou boků, vnější části stehen atd. Lokality zde nejsou limitovány umístěním (např. kolena, lýtka, záda), ale striktně šířkou tukové vrstvy.

Jak sezení probíhá?

Po vstupní konzultaci, při které definujeme ošetřované lokality a dohodneme se na nejvhodnější technice bezbolestné liposukce, vás odborník odvede k ošetření. Odložíte si a ulehnete na lůžko. Ošetřovanou lokalitu připravíme pomocí speciálních přípravků a detailně vám popíšeme, co budete pociťovat. Přeneseme parametry vaší tukové vrstvy do nastavení přístroje a zvolíme nejvhodnější mód ošetření (ultrazvuková rázová sbíječka,lipodestrukce, žehlička či kombinace s radiofrekvencí). Konečně přiložíme kontaktní hlavici na vaši kůži a započneme ošetření. Liposukce je bezbolestná, jedná se o příjemnou masáž. Cítit budete mírné teplo a slyšet budete „cvrkot“, což je výsledek přesunu ultrazvuku do slyšitelného spektra při průchodu tkání. Můžete se těšit na příjemné chvíle, v průběhu kterých budete relaxovat, poslouchat příjemnou hudbu a vychutnávat si skutečně precizní intenzivní péči o vaše tělo. Samozřejmostí je voda, džus, čaj atp. Po ultrazvukové radiofrekvenční lipolýze odborník lokalitu ošetří regeneračními přípravky, aplikuje zábal a spustí příjemnou lymfatickou masáž.

Pro koho je ošetření vhodné?

Bezbolestná ultrazvuková liposukce je obecně vhodná pro klienty s větší vrstvou lokálně uloženého podkožního tuku. Ošetření není naopak vhodné pro osoby s kontraindikací. Lékař KAMASlim & Young Clinic vymezil následující kontraindikace: těhotenství, kovové implantáty a nitroděložní tělísko s kovem, onemocnění srdce včetně kardiostimulátoru, arteroskleróza a jiná cévní onemocnění či poruchy, rakovina či jiná onkologická onemocnění, epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, snížená ledvinová nebo pankreatická funkce nebo jiné onemocnění ledvin a slinivky, onemocnění jater, hyperlipidemia, hemophilia, lidé užívající antikoagulanty, akutní infekce. Z důvodu režimových opatření nedoporučujeme podstoupit tuto neinvazivní liposukci diabetikům. Výsledný efekt může být dále ovlivněn onemocněním štítné žlázy, které se nedaří dobře kompenzovat léky nebo substituční hormonální léčbou.

O metodě:

Účinek bezbolestné liposukce ultrazvukem spočívá v působení nízkofrekvenčního ultrazvuku na tukovou tkáň. Důkazem nízké frekvence ultrazvuku je slyšitelnost zvuku, který je zpomalen při průchodu tkání a dostává se tak do spektrálního rozmezí, které je pro člověka slyšitelné. Při průniku ultrazvuku do oblasti podkožní tukové vrstvy vznikají v tukových buňkách mikrobubliny, které způsobí jejich prasknutí. Obsah tukové buňky se následně přemístí do mezibuněčných prostor a tělo zahájí proces metabolizace. Při metabolizaci se uplatní funkce lymfatického systému. Tento proces trvá průměrně 14 dnů. Jistě si kladete otázku, proč ostatní tkáňové struktury zůstávají ultrazvukem neovlivněny. Je to dáno právě velikostí tukové buňky a množstvím vody v ní obsažené. Velikost a vodné prostředí vytváří ideální podmínky pro vznik mikrobubliny. Pro ovlivnění ostatních buněk by byl potřebný mnohonásobně vyšší výkon, který je regulován právě tak, aby ovlivnil pouze tukovou buňku. Důvody, proč jsou ostatní buňky zachovány, byly také předmětem řady spekulací ze strany veřejnosti. Žádný z oponentů však neprovedl testování, které by účinnost této bezbolestné liposukce vyvrátily, nenašel člověka, kterému by tato metoda jakkoli uškodila. Proto ultrazvuková liposukce je, byla a bude jednou z nejúčinnějších neinvazivních metod tvarování postavy. Po ošetření touto metodou neinvazivní liposukce dochází k viditelnému zmenšení ošetřené problematické partie. Po dlouhodobém testování se nám podařilo vyvinout postupy, které zajišťují vynikající výsledný efekt při zachování maximální šetrnosti a bezpečnosti. Využíváme svých dlouholetých zkušeností z oblasti bezbolestného tvarování těla a dle typologie tukové tkáně inteligentně volíme nastavení ultrazvukové energie. Věnujeme se pouze prověřeným postupům bezbolestného ošetření těla, které soudobá neinvazivní estetická medicína nabízí.

Jaká jsou specifika neinvazivních ošetření?

U neinvazivních metod je nutno respektovat fakt, že na rozdíl od klasické liposukce není tkáň z těla při ošetření fyzicky odejmuta. Při ošetření problematické partie je energie z tukové buňky uvolněna a tělo ji buď zpracuje nebo opětovně uloží. Uvolněná energie je zpracována v metabolismu tuků, proto je nutné se pro dobrý výsledek po doporučenou dobu po ošetření dostat do kalorického deficitu (pohybem, úpravou životosprávy). Pokud dojde k nárůstu hmotnosti, terapie nemůže být logicky účinná, protože tělo uvolněnou energii spolu s kalorickým přebytkem, který klient přijal nadbytečnou stravou, uloží do ostatních tukových zásob. Vzhledem k tomu, že indikací k ošetření jsou zejména lokalizované podkožní tukové nadbytky, které ze zkušenosti klienta špatně reagují na změnu životosprávy či pohybovou aktivitu, doporučuji po ošetření zredukovat váhu alespoň o 5%, kdy se efekt na ošetřené lokalitě projeví ve větší míře, než bez terapie. Pokud se jedná o ošetření obličje, není přebytečná kůže skalpelem fyzicky odejmuta. Při neinvazivním řešení dochází k fyzikálně chemickým procesům v podkoží, jejichž výsledkem je zpevněná kůže. I zde je nutno respektovat fakt, že intenzitu a rychlost daných procesů nelze jednoznačně kvantifikovat, je ovlivněna řadou faktorů. Pokud se tedy setkáte s garancí výsledku ať už u klasické liposukce, neinvazivních metod atp., jedná se o informaci zavádějící, kterou nelze nikdy v dlouhodobém časovém horizontu objektivně posoudit.

obrázek

Informace o výživovém poradenství:

Tým odborníků KAMASlim & Young Clinic tvoří výživoví poradci, kteří sestavili ve spolupráci s lékařem orientační výživový plán. Zájemcům o změnu životosprávy a zdravé snižování hmotnosti nabízíme ZDARMA výživový plán s následnou individuální úpravou – stravovací plán na míru s možností bezplatné konzultace s výživovým poradcem. Bližší informace Vám sdělí na vyžádání Váš terapeut v rámci Vaší první návštěvy.

V KAMASlim & Young Clinic preferujeme komplexní řešení před dílčími metodami.

služby
služby reference

Mohlo by Vás zajímat:

Inteligentní kombinovaná SMART liposukce >>

Intenzivní redukce břicha a boků nebo stehen >>

Kompletní 8 hodinová proměna >>

Neinvazivní liposukce ALL INCLUSIVE >>

Celotělová intenzivní redukční péče >>

Čtvrtletní redukčně omlazující program >>

Tip na dárek >>

Poradna a novinky ze světa krásy >>

Taťána Ševčíková
#
služby
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
služby
Jméno*:
Email*:
Telefon:
* povinná pole
reference

Odesláním souhlasíte se zásadmi o ochraně osobních údajů.#

o nás
naše certifikace a označení

Certifikace přístrojů ITC, TÜV, CE, technologie šetrné k životnímu prostředí, stříbrná úroveň estetické medicíny, pravidelný monitoring kvality, profesní zařazení MEMBER OF estheticon, ocenění spolehlivosti firmy, aktivně bojujeme proti RP, ocenění TOP chirurg liposukce, recyklujeme a třídíme odpady.Právní prohlášení - podmínky používání internetové prezentace. Provozovatel: KAMASlim & Young Clinic s.r.o., IČ: 024 54 289, se sídlem: Kounicova 681/10, Veveří, 602 00 Brno. Spol. je zapsaná v obch. rejs. vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353.

© 2014 - kamaslim.cz | Všechna práva vyhrazena, kopírování textů je nezákonné | Created by ipre.cz